Här finns vi
Här hittar du kontaktuppgifter till våra
virkesköpare och övrig personal
Kontakta oss här
Aktuellt
Älgjakten och skogen...
Förbered kommande avverkningar...
Nya medarbetare...
Detta och mer aktuellt att läsa här...!
Vi vill köpa ditt timmer. Är det certifierat betalar vi extra,
Våra sågverk behöver timmer
Läs här om den extra bonusen
Nyhetsbrev
Ta del av vårt nyhetsbrev
Anmäl dig här...