Här finns vi
Här hittar du kontaktuppgifter till våra
virkesköpare och övrig personal
Kontakta oss här
Välkommen på skogsägarträff!
Vi ger dig kunskap om hur du får "Mer timmer i skogen" och ett lönsammare skogsbruk.
Läs mer och anmäl dig här...
Aktuellt
Nyhetsbrev nr. 3...
SkogskvällFryksdalen, lantbruksmässa Lidköping...
Skogsträffarna blev succé...
Detta och mer aktuellt att läsa här...!
Vi vill köpa ditt timmer. Är det certifierat betalar vi extra,
Våra sågverk behöver timmer
Läs här om den extra bonusen
Nyhetsbrev
Ta del av vårt nyhetsbrev
Anmäl dig här...