Takpåbyggnad Tegeludden

Tegeludden

Storstäder växer, men ingen vill vara trångbodd. Att använda träkonstruktion som påbyggnad är det absolut modernaste sättet att lösa förtätningen av stadsbilden. Träets låga vikt i kombination med industriellt byggande gör att man snabbt och billigt kan bygga flera våningar ovanpå befintliga hus.

Minimerad störning

Som en positiv bieffekt av att träbyggandet sker i fabrik blir boendemiljön kring bygget trevligare, eftersom de kringboende inte behöver störas lika mycket (och lika länge!). Man behöver dessutom inte stänga av eller leda om trafiken i närområdet i samma utsträckning.

Bostäder Stockholmsregionen
Hedwig Ulander
+46 10 122 5992
hedwig.ulander@moelven.se
David Öberg
Bostäder
David Öberg
+46 10 122 5993
david.oberg@moelven.se
Huvudkontor
Moelven Byggmodul AB
Brovägen 27
661 93 Säffle
+46 (0)10 122 58 00
byggmodul@moelven.se