Byggsystem

Moelven Byggsystem består av verksamhetsområdena Limträ, Byggmoduler, Bygginredning och Elektrotjänster.

Företagen inom division Byggsystem levererar flexibla systemlösningar för interiörväggar, modulbyggen, elinstallationer och bärande konstruktioner i limträ till projekt- och entreprenörskunder, huvudsakligen i Norge och Sverige och för delar av sortimentet även i Danmark.

- På bostadsmarknaden är Moelvens främsta styrka den korta byggtiden, vilken är halverad jämfört med traditionellt platsbyggande. – Vi har en stor potential att ta marknadsandelar. Men det viktigaste under 2014 är att skapa en lönsam tillväxt, säger Marcus Johansson, divisionschef för ByggSystem. Klicka här för att se videointervju med divisonschef Marcus Johansso

Divisionen satsar kraftigt på att vidareutveckla koncept och system tillsammans med kunderna och med experter inom arkitektur, design och konstruktion. Flera av divisionens produkter och systemlösningar är miljövänligare alternativ till traditionella material och lösningar.

Både Limträ, Byggmoduler och Bygginredning är marknadsledande i Sverige och Norge. 

Limträ
Moelven är den ledande producenten av limträ i Norge och Sverige och har två fabriker i Norge och en i Sverige. Vi levererar standardkonstruktioner och – i ökande omfattning – kundanpassade konstruktioner för olika ändamål.  Våra kunder återfinns inom projektmarknaden och bygghandeln i framförallt Skandinavien och England.

Limträ är ett alternativ till betong och stål i bärande konstruktioner i de flesta typer av byggnader. Fördelarna med att använda limträ i bärande konstruktioner är god formstabilitet och goda styrkeegenskaper i förhållande till vikt och volym. Dessutom är det ett miljövänligt material som kan återvinnas i sin helhet. Limträ finns i ett stort urval av standarddimensioner.

Limträ från Moelven har använts till en rad träbroar i Norge och Sverige under det senaste årtiondet och limträ i bärande konstruktioner har också använts i ett flertal signalbyggnader på senare tid.

Byggmoduler
Moelven är Skandinaviens ledande producent av modulbyggnader. Produktionen sker inomhus i fyra fabriker i Sverige och en i Norge. Vi producerar modulbaserade byggnader för kontor och serviceändamål, bygg- och anläggningsarbeten samt moduler i form av prefabricerade lägenheter där modulerna levereras monteringsfärdiga till byggplatsen.

Våra kunder är offentliga och privata byggherrar, entreprenörer, bostadsutvecklingsföretag och företag som bedriver uthyrning av tillfälliga byggnader.

Moduler används både till provisoriska och permanenta byggnader. Modulerna kan vid behov enkelt och utan större kostnader demonteras och flyttas. Tillverkningen sker inomhus under idealiska förhållanden. Att bygga med moduler reducerar behovet av arbetskraft på byggarbetsplatsen och ger kort byggtid och bättre kontroll på byggprocessen.

Bygginredning
Bygginredning består av de marknadsledande bolagen Moelven Nordia AS i Norge och Moelven Eurowand AB i Sverige. Kunderna är entreprenörer, industriföretag och fastighetsbolag.  Våra systemlösningar och prefabricerade väggar och specialtak används främst för installation i nybyggda, ombyggda eller renoverade kontorsfastigheter. Vi erbjuder också effektiva servicelösningar för våra kunder.

Inredningarna är skräddarsydda och kan enkelt flyttas och återanvändas, och levereras klara för montering vilket ger kortare byggtid.  Våra systemlösningar är kostnadseffektiva alternativ till traditionella platsbyggda gipsväggar i kontorsbyggnader. Den industriella produktionsprocessen garanterar hög kvalitet. Våra kunder behöver bara kommunicera med en samarbetspartner, från behovsanalys till färdig montering.

Moelven Nordia AS har 14 försäljningskontor i Norge från Tromsö till Kristiansand, förutom huvudkontoret i Jessheim. I Sverige finns huvudkontoret för Moelven Eurowand AB i Örebro, och bolaget har regionkontor i fem av de största städerna.

Elektro
Moelven Elektro AS utför projektering, installation, service och underhåll av starkströms- och svagströmsanläggningar på den norska marknaden. Förutom installationer i Moelvenproducerade modulbaserade byggnader och inredningslösningar arbetar vi med externa uppdrag för kommersiella och offentliga byggnader samt med service och eftermarknad. Vi utför också alla typer av elektriska arbeten inom industri- och industriautomation.

Moelven Elektro AS betjänar projekt- och servicemarknaden i området Lillehammer-Skien-Halden genom bolagets avdelningskontor i Lillehammer, Moelv, Hamar, Raufoss, Gardermoen, Oslo, Drammen och Tønsberg.

Vårt fokus ligger på tillgänglighet, punktlighet och goda kundrelationer och våra kvalificerade och flexibla servicemontörer och tekniker har bred erfarenhet från alla typer av installationer.

 
Divisionschef Byggsystem
Marcus Johansson
Divisionschef
Byggsystem
+46 10 1226686