Kerto®

Kerto® er markedets sterkeste trebaserte bjelke !

Kerto® er finerbjelker med meget gode styrke- og stivhetsegenskaper, som muliggjør avanserte bærende trekonstruksjoner og skaper nye muligheter for byggeprosjekt. Kerto® er et miljøsertifisert produkt som kan gjenvinnes. Kerto® selges som standardbjelker eller som ferdig bearbeide løsninger til byggeprosjekter. Moelven Limtre er alene om å ha rettighetene til salg av Kerto® på det norske markedet.
Besøksadresse
Moelven Limtre AS, Moelv
Lundemovegen 1
Postboks 143, 2391 Moelv, Norge
Telefon +4762334000/06123
Fax: +4762334001
post.limtre@moelven.no