Sponsing og støtte

Moelven har stor interesse av å støtte og skape verdier vi kan stå for også utenfor konsernet. Et ledd i dette er vår strategi for sponsing og støtte til gode formål.

Fremfor alt lokalt og regionalt gir vi bidrag til idretts- og kulturlivet i de områdene vi har virksomhet.

I fremtiden vil Moelven i større grad sponse og støtte ungdom i de lokalsamfunnene konsernet virker i.

Moelven gir ikke støtte til politiske eller religiøse organisasjoner.