Hopp til innholdet

Finansielle rapporter

Moelven bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og gi alle interesserte lik tilgang til finansiell informasjon. På våre finansielle sider finner du resultatrapportering, og informasjon om de prinsippene Moelven styres etter.

 

Kvartalsrapport Q2 2016

Moelvens beste resultat siden 2007

Driftsresultatet i andre kvartal økte til NOK 175 millioner mot 48 millioner samme periode i 2015. Det er konsernets beste kvartalsresultat siden 2007.

Samtidig økte Moelvens driftsresultat akkumulert for første halvår til NOK 205 millioner (NOK 70 millioner samme periode året før). Det er en forbedring av driftsresultatet i 2. kvartal og årets første halve år på henholdsvis NOK 127 millioner og NOK 135 millioner sammenliknet med samme perioder i 2015. 

Last ned kvartalsrapport Q2 2016

Moelven er godt rustet for fremtiden

Moelven forbedret i 2015 den underliggende driften med NOK 50 millioner og oppnådde et driftsresultat på NOK 215 millioner.
Driftsinntektene økte med nærmere 10 prosent til NOK 9.690 millioner.
I sum er det slik at konsernet økte ytterligere sine driftsinntekter og forbedret driftsresultat i et år med sterk vektlegging av internt forbedringsarbeid og omstrukturering. Det er jeg fornøyd med.

Moelven Årsapport 2015

Last ned Moelven årsrapport 2015 (PDF-fil)

 

Rapportarkiv

Her finner du alle rapportene som nedlastbare pdf'er fra mange år tilbake

Kontaktperson

Morten Sveiverud
Direktør Økonomi og Finans
Moelven Industrier ASA
+47 90980667
morten.sveiverud@moelven.com

De siste finansielle rapportene