Hopp til innholdet

Finansielle rapporter

Moelven bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og gi alle interesserte lik tilgang til finansiell informasjon. På våre finansielle sider finner du resultatrapportering, og informasjon om de prinsippene Moelven styres etter.

Kvartalsrapport Q2 2015

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA mener at det underliggende resultatet gir et bilde på at konsernet viser gode takter.

- I utgangspunktet ser vi et bedre 2. kvartal nå i år enn tilsvarende periode året før, og vi ser resultatene av effektiviseringstiltak i flere bedrifter. Ytterligere effektiviseringstiltak er initiert i kvartalet og har belastet driftsresultatet for andre kvartal med en nedskrivning på NOK 48 millioner knyttet til beslutningen om salg eller avvikling av virksomheten ved Moelven Nössemark Trä AB. Utover denne engangseffekten er det etter en gjennomgang av prosjektporteføljen i elektrovirksomheten regnskapsført kostnadskorreksjoner på NOK 22 millioner. For konsernet samlet er regnskapet for 2015 akkumulert belastet med NOK 78 millioner i nedskrivninger og nedvurdering av prosjekter, sier Kristiansen.

Rapportarkiv

Her finner du alle rapportene som nedlastbare pdf'er fra mange år tilbake

Kontaktperson
Morten Sveiverud
Direktør Økonomi og Finans
Moelven Industrier ASA
+47 90980667
morten.sveiverud@moelven.com
De siste finansielle rapportene