Finansielle rapporter

Moelven bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og gi alle interesserte lik tilgang til finansiell informasjon. På våre finansielle sider finner du resultatrapportering, og informasjon om de prinsippene Moelven styres etter.
Kvartalsrapport Q4 2014

- Det er summen av en bedre balanse mellom råvare- og ferdigvarepriser, et betydelig høyre aktivitetsnivå i markedene vi opererer i, bedrede valutaforhold og interne forbedringstiltak som har bidratt til framgangen, sier konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Rapportarkiv

Her finner du alle rapportene som nedlastbare pdf'er fra mange år tilbake

Kontaktperson
Morten Sveiverud
Direktør Økonomi og Finans
Moelven Industrier ASA
+47 90980667
morten.sveiverud@moelven.com
De siste finansielle rapportene