[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Moelven på kortet

Moelven er en af Skandinaviens førende leverandører af produkter og tjenesteydelser til byggebranchen.

Størstedelen af Moelvens fabrikker er koncentreret i de skovrige områder i det midtvestlige Sverige og i det sydøstlige Norge. Der er kort vej fra råvare til produktionsanlæg og ud til de store skandinaviske markeder, som repræsenterer ca. 80 procent af omsætningen.

Vores produkter og tjenesteydelser sælges til kunder inden for tre hovedsegmenter: forædlingsindustrien, handel og byggevirksomhed. Moelven er derfor organiseret efter disse kundegrupper og ikke efter processerne.

Vi har tre divisioner:

  1. Moelven Timber, som producerer industritræ i form af trælast og forædlede industrikomponenter, samt uhøvlet trælast
  2. Moelven Wood, som udvikler og producerer et stort udvalg af træbaserede bygge- og interiørprodukter med høj forædlingsgrad.
  3. Moelven Byggesystemer, som består af virksomhedsområderne Limtræ, Byggemoduler, Byggeindretning og Elektrotjenester.

Af koncernens produkter og tjenesteydelser går 85 % til nybyggeri og renovering af boliger og erhvervsejendomme. Et forretningsområde, der er i vækst, er salg af råvarer til biobrændsel og til produktion af masse, papir og spånplader. Koncernen leverer også trævarer til møbel-, inventar- og emballageindustrien.